Kanzlei Korumtas - Frankfurterstr. 1 in 51065 Köln

(0221) 995 99 10 info@kanzlei-korumtas.de

Startseite

KONUT KREDİLERİNDEN CAYMA HAKKI

Ev sahibi olmak isteyen herkes, çoğu zaman yüksek rakamları bulan masraflarını genelde kredi çekerek finanse etmek yoluna gidiyorlar. Ancak söz konusu kredilerdeki eksiklikler büyük maddi risklere yol açabiliyor. Bu konulardaki risklerden müvekkillerimizi korumak adına biz de konut kredilerinden cayma konusunda müvekkillerimize hukuki destek veriyoruz.

KONUT KREDİLERİNDEN CAYMA HAKKI NASIL KULLANILIR?

Yeni bir konut inşa etmek, satın almak yahut bir arsa sahibi olmak için çok yüksek tutarlar söz konusu olmaktadır. Bu tutarları finanse emek çoğu zaman ancak bir kredi sözleşmesi vasıtasıyla mümkün hale gelmektedir.Bununla birlikte, son yıllarda çok sıklıkla bu kredi sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılmasına ilişkin tüketicinin aydınlatılmadığı ve bu sebepten bu sözleşmelerde eksiklikler bulunduğu göze çarpmaktadır. Kredi kullanan tüketici, sözleşme uyarınca sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirilmemekte ve bu sebepten hukuken sahip olduğu haklar kısıtlanmaktadır. Halihazırda devam eden yahut ödemesi sonlanıp sona eren konut kredilerine karşı aşağıda belirteceğimiz koşullar altında cayma hakkını kullanabilmemiz mümkündür. Elbette bu hakkınızı hukuken doğru kullanabilmeniz adına bir hukukçudan danışmanlık almanız gerekmektedir.
ESKİ SÖZLEŞMELER İÇİN KONUT KREDİSİNDEN CAYMA HAKKI

Kredi sözleşmesini 1 Eylül 2002 ile 10 Haziran 2010 tarihleri arasında yapan kişilerin söz konusu zamanaşımının 21 Haziran 2016 yılında dolmasından ötürü ne yazık ki konut kredisinden cayma hakları bulunmamaktadır. Daha önceden kredi sözleşmesine cayma(widerruf) hakkını kullanıp, banka tarafından bu reddedilen kişiler avukat tarafından sağlanan hukuki danışmanlıkla birlikte halen mahkeme dışı bir anlaşma vasıtyasıyla birçok kredi kurumuna yani bankaya başvurabilirler. Bununla birlikte, daima her somut olay kredi bazında ayrı ayrı incelenerek ve hukuki mühletler de göz önünde bulundurularak hangi hukuki imkanlara sahip olunduğu araştırılmalıdır. Burada önemli olan husus bankanın cayma hakkının kullanılmasına itiraz edip edemeyeceğidir.

SONA EREN SÖZLEŞMELERE DE İTİRAZ EDİLEBİLİR

 

 

Ayrıca konut kredisinden cayma hakkının kullanılabilmesi için konut kredi ödemesinin devam etmesine gerek bulunmamaktadır. Söz konusu kredi, birkaç ay önce ve hatta yıllar önce sona ermiş olabilir. Tüketici tarafından kalan tüm tutarın ödenmesi yoluyla ya da taraflarca yeni şartlar taşıyan ve ödeme tutarlarının azaltıldığı yeni sözleşmeler yapılabilmektedir. Aynı durum vadesinden önce tüketici tarafından kredinin tamamının ödenerek kredinin kapatılması durumunda da geçerlidir. Aynı zamanda sonraki bir zamanda bankaya yöneltilecek bir cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bir beyanla da bu hakkın kullanılması mümkündür.

YENİ KREDİLER AÇISINDAN KONUT KREDİSİNDEN CAYMA HAKKI

11 Haziran 2010 tarihinden itibaren yapılan sözleşmelerde de cayma hakkının kullanılmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden dolayı büyük eksiklikler bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde tüketici açısından büyük önem arz eden birçok bilgiye yer verilmemiştir. Federal Anayasa Mahkemesi buna ilişkin 22 Kasım 2016 tarihli bir kararında bazı durumlarda konut kredisinden kaynaklanan cayma hakkının Haziran 2010’dan sonra geçerli olabileceğine hükmetmiştir.

ÜCRETSİZ DANIŞMA İMKANI

Her somut olayda konut kredisinden kaynaklanan cayma hakkına ilişkin değerlendirilme yapılabilmesi için, bu kredilere ait tüm dökümanlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimize öncelikle bizden ücretsiz olarak konuyla alakalı hukuki danışmanlık hizmeti almalarını ve bu konuyla alakalı hukuken ne gibi hakları olduğunu öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Birçok davada iyi bir hukuki danışmanlık hizmetiyle, yapmış olduğunuz sözleşmedeki hatalardan dolayı binlerce Euro tasarruf edebilirsiniz. Bankanın bir anlaşma yoluyla küçük bir servet teklif etmiş olması durumunda dahi müvekkillerimizin haklarını hukuki yollardan aramaya devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Cayma hakkınız konusundaki ihtimalleri birlikte değerlendirmek adına sizi ücretsiz ve hiçbir yükümlülük altına sokmayan danışmanlık görüşmesi için sizi ofisimize davet ediyoruz.


 

ŞİMDİ HAKLARINIZI KULLANIN!

 

[contact-form-7 id=”142″ title=”Kontaktformular 1_copy”]

Kontakt

 

Kanzlei Korumtas
Frankfurter Str. 1
51065 Köln
Tel.: (0221) 995 99 10
mail@kanzlei-korumtas.de